ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฎิทินโรงเรียน
banner01

โครงการวัยรุ่นกับทิศ 6

โครงการบรรยายธรรม... วัยรุ่นกับทิศ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โดยพระอาจารย์ เผด็จ ติ ติสโร (ธรรมะดิลิเวอร์รี่)
20 กรกฎาคม 2553

 • DSC01264
 • DSC01266
 • DSC01276
 • DSC01281
 • DSC01283
 • DSC01287
 • DSC01288
 • DSC01290
 • DSC01291
 • DSC01292
 • DSC01295
 • DSC01296
 • DSC01298
 • DSC01299
 • DSC01303
 • DSC01304
 • DSC01305
 • DSC01308
 • DSC01310
 • DSC01313
 • DSC01315
 • DSC01316
 • DSC01317
 • DSC01319
 • DSC01320
 • DSC01321
 • DSC01322
 • DSC01323
 • DSC01324
 • DSC01326
 • DSC01327
 • DSC01330
 • DSC01332
 • DSC01333
 • DSC01334
 • DSC01338
 • DSC01344
 • DSC01349
 • DSC01350
 • DSC01351
 • DSC01352
 • DSC01353
 • DSC01355
 • DSC01356
 • DSC01357
 • DSC01358
 • DSC01359
 • DSC01360
 • DSC01364

กิจกรรมตอบคำถาม

กิจกรรม

คำชี้แจง :

- ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเศรษฐกิจอาเซียนที่ E-Book ชื่อโครงการ ก้าวไกล  ก้าวล้ำ  สู่เศรษฐกิจอาเซียน

    https://drive.google.com/a/bbc.ac.th/file/d/0B5xx9RZ7pgdZXy1BN0RpdXF3TlE/view?usp=sharing

- ฟังจากเสียงตามสายของโรงเรียนช่วงพัก 10.20 - 11.10 น. ของวันจันทร์,พุธและศุกร์ (จะมีคำถาม-คำตอบแทรกอยู่ในเสียงตามสายด้วย)

เริ่มตั้งแต่วันนี้- 12 ก.พ. 59

1. ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามทั้งหมดคนละ 10 ข้อ ชิงรางวัลและได้ชั่วโมงกิจกรรม ตอบผ่านอีเมลของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถเข้าไปดูคำถามและตอบคำถามได้ที่

    แบบทดสอบเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน

     https://docs.google.com/a/bbc.ac.th/forms/d/17Tbn8bs9EKhU4zXQ6kGmA-_7m81ESp5NUyHIQWtEQhY/viewform?usp=send_form

2. หลังจากตอบคำถามเสร็จแล้วกรุณาทำแบบสอบถามด้วย

    แบบสอบถามเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน
    https://docs.google.com/a/bbc.ac.th/forms/d/1eVadKREkMRIemn8c7lD8CtMMNxJBsue1CidQ9OxT1Mk/viewform?usp=send_form

 3. ให้นักเรียนลงชื่อร่วมกิจกรรมในเอกสารที่คุณครูที่ปรึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

 

รับสมัคร พนักงานขับรถ


รับสมัคร "คนขับรถ" หลายอัตรา...ด่วน
ผู้ใดสนใจติดต่อ  โทร...02-2517751


คุณสมบัติ...
1. อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. มีประสบการณ์ในการขับรถ
4. ขับรถยนต์ชนิดตู้ รถเก๋ง รถผู้บริหาร
5. มีความซื่อสัตย์
6. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
7. มีประกันสังคม

 

Youtube BBC Channel

External Link
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

แนะนำหลักสูตร ปวส.

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644