ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

ปฎิทินโรงเรียน

 

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 วันจันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 วันเสาร์ 8:30-12:00

 

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
 ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลาถึง 70 กว่าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญ ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้นำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และสื่อประสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด พร้อมที่จะก้าว เข้าสู่อาชีพในโลกธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ ความพยายามร่วมกันของ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกท่าน เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปณิธาน

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

อัตลักษณ์

            เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

            วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รับสมัคร พนักงานขับรถ


รับสมัคร "คนขับรถ" หลายอัตรา...ด่วน
ผู้ใดสนใจติดต่อ  โทร...02-2517751


คุณสมบัติ...
1. อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. มีประสบการณ์ในการขับรถ
4. ขับรถยนต์ชนิดตู้ รถเก๋ง รถผู้บริหาร
5. มีความซื่อสัตย์
6. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
7. มีประกันสังคม

 

Youtube BBC Channel

ขอเชิญผู้ปกครอง รับผลการเรียน

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกท่าน พบครูที่ปรึกษาในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เพื่อรับใบแจ้งผลการเรียนและร่วมประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ให้ดียิ่งขึ้นไป

External Link

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

BBC Galleries

ประกวดเฟรชชี่ BBC

26 สิงหาคม 2556
โครงการประกวดเฟรชชี่  BBC
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556

27 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

13 มิถุนายน 2556
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ครบ 72 ปี โครงการวิถีธรรมกับวัยรุ่น

17 กรกฎาคม 2556
โครงการวิถีธรรมกับวัยรุ่น
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม (ธรรมดิลิเวอร์รี่)


โครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

19 สิงหาคม 2556
โครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

แนะนำหลักสูตร ปวส.

ข่าวการศึกษา

  • สอบครูผู้ช่วย ราบรื่นไม่พบปัญหา สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบ สกัดตัวปลอมสอบแทน และมีการตรวจโดยใช้ไม้-เครื่องแสกน จ่อนำมาตรการไปใช้กับการสอบครูผู้ช่วยทั่วไปเดือน เม.ย.นี้

  • มส.แถลงมติ 20 ก.พ. ไม่มีลงมติ ชี้ ธัมมชโย เพียงรับทราบรายงานผู้แทน พศ.พบกับคณะกรรมการปฏิรูปฯพระพุทธศาสนาเท่านั้น ด้านโฆษกมส.ระบุ เจ้าคณะผู้ปกครองมีวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว หากรื้อฟื้นใหม่ผิดพระธรรมวินัย ส่วนเรื่องพุทธอิสระ ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าผู้ปกครองดำเนินการ

  • สพฐ.แถลงผลรางวัลหนังสือดีเด่นปี 58 ได้รับรางวัล 46 เรื่อง ดีเด่น 8 เรื่อง ชมเชย 38 เรื่อง เผยหนังสือประเภทนวนิยาย-หนังสือสำหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี-หนังสือสารคดี และหนังสือร้อยกรอง ไม่มีหนังสือที่เหมาะสมได้ดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ 16 มี.ค.นี้

  • ธ.ไทยพาณิชย์ ควักกระเป๋าจ่าย สจล.1.5 พันล.บาท เพื่อดูแลความเสียหายและเป็นการแสดงความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล ยันไม่ได้จ่ายเพื่อปิดเรื่องหรือปิดปากและไม่ปกป้องคนผิด ขณะที่ สจล.ตอบแทนน้ำใจเตรียมทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารต่อ เตรียมประเดิมนำค่าเสียหายที่ได้ฝาก ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนฯ ทันทีที่ได้รับประสานมา พร้อมเตรียมตั้ง กก.ตรวจสอบภายในดูย้อนหลังแต่ปี 51 ขณะที่คำสั่งเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ ยังคงเดิม เบื้องต้นมีพนักงานแจ้งเปลี่ยนกว่า 200 คนแต่จากนี้ถ้าพนักงานอยากจะเปลี่ยน หรือคงบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ก็ไม่ขัด

  • กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เชิญคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส 26 ประเทศ เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมอุทยานประวัติศ

  • ม.บูรพา-ม.อุบลฯ-ราชภัฏสุรินทร์ รวมตัวในนามเครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลฯ ยื่นหนังสือ “กฤษณพงศ์” ขอให้ดูแลปัญหาธรรมาภิบาลและแก้ปัญหาที่ค้างคา เรียกให้ รมว.ศึกษา ใช้อำนาจสั่งการให้นายกสภาฯ-กรรมการสภาฯ-รักษาการอธิการบดีฯ ยุติการทำหน้าที่และตั้งคนกลางมา ขณะที่ รมช.ศึกษา เผยกรณีม.อุบลฯดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนม.บูรพาต้องรอศาลปกครองมีคำตัดสินก่อนจึงดำเนินการต่อได้ ยกเว้นในส่วนม.สุรินทร์ สั่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำข้อมูลเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644