ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฎิทินโรงเรียน

Youtube BBC Channel

External Link
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

แนะนำหลักสูตร ปวส.

ข่าวการศึกษา

  • เราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราอารมณ์ดีขึ้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆ ตัว มันเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเราใช้เวลากับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ จากการศึกษาพบว่าคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ มีกิจกรรมดีๆ หลายอย่างที่เราสามารถเล่นกับสัตว์ได้ เช่นการโยนลูกบอล หรือโยนของให้สุนัข การจูงสุนัขออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ การเล่นหยอกล้อกับแมว เรามาดูกันว่าการเลี้ยงสัตว์ส่งผลดีต่อเราอย่างไรบ้าง

  • วธ. จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ 3 วัน 3 ตอน 23 - 25 ก.ค. นี้ วันนี้ (23 ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อ

  • “วีระ” กางปีกป้องกรมศิลป์ ระบุ เป็นกรมใหญ่ แจงภาระงานเฉพาะด้านจำนวนมากแต่บุคลากรน้อย ส่งผลเบิกงบล่าช้า

  • งดเหล้าเข้าพรรษา! การรณรงค์เช่นนี้ได้ยินกันมาจนคุ้นชินกันแล้ว น่าคิดเหมือนกันว่านอกจากงดเหล้าแล้ว เราควรงดอะไรอีกหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพ่อแม่ที่มีลูก ควรจะงดอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่เพื่อลูก? ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาทีไร เราจะพบเห็นงานประ

  • ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644