ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฎิทินโรงเรียน

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
 ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลาถึง 70 กว่าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญ ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้นำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และสื่อประสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด พร้อมที่จะก้าว เข้าสู่อาชีพในโลกธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ ความพยายามร่วมกันของ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกท่าน เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปณิธาน

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

อัตลักษณ์

            เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

            วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รับสมัคร พนักงานขับรถ


รับสมัคร "คนขับรถ" หลายอัตรา...ด่วน
ผู้ใดสนใจติดต่อ  โทร...02-2517751


คุณสมบัติ...
1. อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. มีใบขับขี่รถยนต์
3. มีประสบการณ์ในการขับรถ
4. ขับรถยนต์ชนิดตู้ รถเก๋ง รถผู้บริหาร
5. มีความซื่อสัตย์
6. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
7. มีประกันสังคม

 

Youtube BBC Channel

External Link

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

BBC Galleries

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556

27 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
Business Trade Fair 2013

31 กรกฎาคม 2556
โครงการ Business Trade Fair 2013
โครงการความปลอดภัยของอาหาร

15 สิงหาคม 2556
โครงการความปลอดภัยของอาหาร
ศึกษาดูงาน ศาลแพ่ง

16 กรกฎาคม 2556
โครงการศึกษาดูงานศาลแพ่ง
ประกวดเฟรชชี่ BBC

26 สิงหาคม 2556
โครงการประกวดเฟรชชี่  BBC
แนะนำหลักสูตร ปวส.

ข่าวการศึกษา

  • วธ.จัดยิ่งใหญ่โชว์ผ้าไทย ฉลองพระองค์ เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” พร้อมแกะแบบเครื่องแต่งกายอดีตถึงปัจจุบันจากจิตรกรรมฝาผนัง ปูนปั้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ศึกษา วันที่ 19-23 ส.ค.นี้

  • “ณรงค์” มั่นใจ ศธ. แก้ปัญหาเด็กตีกันได้ ลั่นไม่จำเป็นต้องใช้ ม.44 แจงอาจกระทบถึงผู้ปกครองแล้วไม่ส่งเด็กเรียนสายอาชีพ ด้าน “สมพงษ์” แนะใช้วิธีไต้หวัน ส่ง ตร.- ทหาร ประจำในวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง

  • สอศ. ร่วมประวัติศาสตร์ ส่งทีมช่างตั้งศูนย์ซ่อมจักรยาน “ปั่นเพื่อแม่ ไบค์ ฟอร์ มัม 2015” วันที่ 16 สิงหานี้ ใน กทม. ตั้ง 16 จุด ส่วนต่างจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งวันนี้ส่งอาชีวะร่วมซ้อมปั่นด้วย

  • “วีระ” เผยสหรัฐฯเตรียมส่งโบราณวัตถุคืนไทย พร้อมผุดไอเดียหนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนไทยในสหรัฐฯ เชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศ

  • ประชาชนแห่ร่วมทำบุญตักบาตร - แห่เทียนพรรษาถวายพระอารามหลวง 9 แห่ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ด้าน “วีระ” วอนร้านค้างดจำหน่ายอบายมุขให้แก่เด็ก เยาวชน ขณะที่ ศน. ร่วมกับ ขสมก. จัดบริการรถเมล์ฟรีไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล

  • ผอ.ช่างสิบหมู เผยคนรุ่นใหม่สนใจเทคโนโลยี เมินงานช่างศิลป์ ห่วงข้าราชการเกษียณ ไร้ผู้สานต่อ - เสนอเปิดเวทีแสดงผลงานช่างศิลป์

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644